Ukaz Global

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Skladnja:

Global ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta][, ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta][,...]]

Primer:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub