Ukaz Public

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Skladnja:

Public ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta][, ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta][,...]]

Primer:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub