Ukaz Option Explicit

Določa, da je potrebno vse spremenljivke v programskem kodu eksplicitno deklarirati z ukazom Dim.

Skladnja:

Option Explicit

Parametri:

Ikona opozorila

Ta ukaz moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Primer:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 ' To povzroči napako pri izvajanju

        Rem

    Next i%

End Sub