Ukaz Option Base

Določa kot spodnjo privzeto mejo indeksov za polja kot 0 ali 1.

Skladnja:

Option Base { 0 | 1}

Parametri:

Ikona opozorila

Ta ukaz moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Primer:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub