Ukaz Let

Priredi spremenljivki vrednost.

Skladnja:

[Let] ImeSpr = Izraz

Parametri:

ImeSpr: Spremenljivka, ki ji želite prirediti vrednost. Vrednost in vrsta spremenljivke se morata skladati.

Ikona opombe

Kot je to pri večini dialektov BASIC, je ključna beseda Let neobvezna.


Primer:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sBesedilo) ' vrne 11

End Sub