Funkcija LBound

Vrne spodnjo mejo polja.

Skladnja:

LBound (ImePolja [, Dimenzija])

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

ImePolja: Ime polja, za katerega želite zgornjo (Ubound) ali spodnjo mejo (LBound) njegove dimenzije.

[Dimenzija]: Celo število, ki pove, za katero dimenzijo želite zgornjo (Ubound) ali spodnjo mejo (LBound). Če je ne navedete, se privzame prva dimenzija.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

9 Kazalo je izven določenega obsega

Primer:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sSpr()) ' Vrne 10

  Print UBound(sSpr()) ' Vrne 20

  Print LBound(sSpr(),2) ' Vrne 5

  Print LBound(sSpr(),2) ' Vrne 70

End Sub