Funkcija IsObject

Preizkusi, če je spremenljivka OLE predmet. Funkcija vrne Res, če je spremenljivka predmet OLE, drugače pa vrne Ni res.

Skladnja:

IsObject (PredmetVar)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

PredmetVar: Spremenljivka,ki jo želite preizkusiti. Če spremenljivka vsebuje predmet OLE, vrne funkcija Res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure