Funkcija IsNumeric

Preizkusi, če je izraz število. Če je izraz število, funkcija vrne Res, drugače pa Ni res.

Skladnja:

IsNumeric (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: poljuben izraz, ki ga želite preizkusiti.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(sSpr) ' vrne Ni Res

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(sSpr) ' vrne Res

End Sub