Funkcija Null

Preizkusi, če spremenljivka vrste Variant vsebuje vrednost Null, kar pomeni, da spremenljivka ne vsebuje podatkov.

Skladnja:

IsNull (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: Spremenljivka, ki jo želite preizkusiti. Če Variant vsebuje Null, funkcija vrne res, drugače pa Ni res, če Variant ne vsebuje vrednosti Null.

Null – To vrednost se uporablja za podatkovno vrsto Variant, ki nima veljavne vsebine.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub