Funkcija IsEmpty

Preizkusi, če spremenljivka vrste Variant vsebuje vrednost Empty. Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Skladnja:

IsEmpty (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: Spremenljivka,ki jo želite preizkusiti. Če Variant vsebuje Empty, funkcija vrne res, drugače pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sDateVar) ' vrne Res (True)

End Sub