Funkcija IsDate

Preizkusi, ali je numerični izraz ali niz mogoče pretvoriti v spremenljivko vrste Date.

Skladnja:

IsDate (Izraz)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Izraz: poljuben numerični izraz ali niz, ki ga želite preizkusiti. Če je izraz mogoče pretvoriti v datum, funkcija vrne Res, v nasprotnem primeru pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' vrne Res

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' vrne Ni Res

End Sub