Funkcija IsArray

Določa, ali je spremenljivka element polja.

Skladnja:

IsArray (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: poljubna spremenljivka, za katero hočete vedeti, ali je polje. Če je spremenljivka polje, bo funkcija vrnila Res, v nasprotnem primeru pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleIsArray

Dim sDatf(10) As String

    Print isarray(sdatf())

End Sub