Ukaz DefStr

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določena, se lahko z ukazom Ukaz DefStr določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:

Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefStr: String

Primer:

' Definicije predpon za vrste spremenljivk:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=String ' sStr je implicitna spremenljivka vrste String (niz)

End Sub