Funkcija CLng

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v dolgo celo število.

Skladnja:

CLng (Izraz)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

Izraz: poljuben numerični izraz, ki ga želite pretvoriti. Če je izraz zunaj obsega med -2.147.483.648 in 2.147.483.647, bo LibreOffice Basic javil napako prekoračitve. Nizi, ki jih želite pretvoriti, morajo predstavljati število, napisano kot običajno besedilo ("123,5") v obliki, ki jo operacijski sistem privzema za števila.

Ta funkcija necela števila vedno zaokroža na najbližje celo število.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub