Funkcija CDbl

Pretvori poljuben numeričen izraz ali niz vrsto Double (z dvojno dolžino).

Skladnja

CDbl (Izraz)

Vrnjena vrednost

Double

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti. Nizi, ki jih želite pretvoriti, morajo predstavljati število, napisano kot običajno besedilo ("123,5") v obliki, ki jo operacijski sistem privzema za števila.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub