Funkcija CDate

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v datum.

Skladnja:

CDate (izraz)

Vrnjena vrednost:

Date

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.

Kadar pretvorite niz, morajo biti podani datumi in časi zapisani v enem od definiranih vzorcev datuma, določenih za vašo krajevno nastavitev (glejte Orodja – Možnosti – Jezikovne nastavitve – Jeziki), ali v zapisu datuma po standardu ISO (trenutno je podprt le zapis ISO z vezaji, npr. »2012-12-31«). V numeričnih izrazih predstavljajo vrednosti levo od decimalne vejice datum, začenši z 31. decembrom 1899. Vrednosti desno od decimalne vejice predstavljajo čas.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub