Funkcija CVErr

Pretvori niz ali numerični izraz v variantni izraz podvrste »Error«.

Skladnja:

CVErr(Izraz)

Vrnjena vrednost:

Variant.

Parameter:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.