Ukaz Type

Določite podatkovne strukture, ki niso del UNO (struct).

Struct je urejena zbirka podatkovnih polj, s katero je mogoče ravnati kot s posamičnim elementom.

Skladnja:

Type StructName

 DataField1 As TypeName1

 DataField2 As TypeName2

 (...)

End Type

Primer:

REM  *****  BASIC  *****

Type customer

 Name1 As String

 City As String

End Type

Sub setCustomer

 Dim oCustomer as new customer

 oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"

 oCustomer.City = "Berlin"

End Sub