Ukaz With

Nastavi predmet kot privzeti predmet. Če ni deklarirano drugo ime za predmet, se vse lastnosti in metode od tu dalje do ukaza End With tičejo tega predmeta.

Skladnja:

With Object

 Statement block

End With

Parametri:

Uporabljajte With in End With, če uporabljate za en in isti predmet več zaporednih lastnosti in/ali metod.