Funkcija Switch

Potrebuje zaporedje argumentov v obliki izraza, ki mu sledi vrednost. Funkcija Switch vrne vrednost, ki odgovarja izrazu, ki ga funkcija dobi kot parameter.

Skladnja:

Switch (Izraz1, Vrednost1[, Izraz2, Vrednost2[..., Izraz_n, Vrednost_n]])

Parametri:

Funkcija Switch obdeluje izraze z leve proti desni, in potem vrne vrednost, ki odgovarja izrazu funkcije. Če izrazi in vrednosti ne nastopajo paroma, pride pri izvajanju do napake.

Izraz: Izraz, ki ga želite uporabiti.

Vrednost: Vrednost, ki jo želite vrniti, če je izraz Res.

V naslednjem primeru poskrbi funkcija Switch, da oznaka ustreza imenu, ki nastopa kot argument funkcije:

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sSpol = SpolPoImenu( "Janez" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    SpolPoImenu = Switch(sIme= "Jana", "ženski", sIme = "Janez", "moški")

End Function