Ukaz Sub

Definira podprogram.

Skladnja

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

blok ukazov

End Sub

Parametri:

Ime: ime podprograma.

ImeSpr: Parameter, ki ga želite posredovati podprogramu.

Vrsta: ključna beseda za deklaracijo vrste.

Primer:

Sub Example

    ' nekaj stavkov

End Sub