Ukaz Rem

Definira, da programska vrstica predstavlja komentar.

Skladnja:

Rem besedilo

Parametri:

Besedilo: poljubno besedilo, ki služi kot komentar.

Ikona namiga

Če želite vrsto označiti kot komentar, lahko namesto ključne besede Rem uporabite tudi enojni narekovaj. Ta znak lahko postavite takoj za programsko kodo, za njim pa napišete svoj komentar.


Ikona opombe

Z vstavljanjem presledka in podčrtaja _ kot zadnjih dveh znakov v vrstic lahko logično vrstico nadaljujete v naslednji vrstici. Za nadaljevanje vrstic komentarja morate v istem modulu Basic vnesti »Možnost združevanja« (»Option Compatible«).


Primer:

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    ' tu se nič ne zgodi

End Sub