Ukaz Function

Definira podprogram, ki ga lahko uporabimo kot izraz določene vrste.

Skladnja

glejte Parameter

Parametri:

Skladnja

Function Ime[(ImeSpr1 [As Vrsta][, ImeSpr2 [As Vrsta][,...]]]) [As Vrsta]

blok ukazov

[Exit Function]

blok ukazov

End Function

Parameter

Ime: Ime podprograma, ki naj sprejme vrednost, ki jo funkcija vrne.

ImeSpr: parameter, ki se ga posreduje podprogramu.

Vrsta: ključna beseda za deklaracijo vrste.

Primer:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siKorak = 0 to 10 ' napolni polje s preizkusnimi podatki

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinIskanje išče v polju besedil TextArray:sSeznam() besedilo sVnos

' vrne indeks elementa ali pa 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sVnos je najden

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function