Funkcija FreeLibrary

Sprosti DLL, naložene z ukazom Declare. Sproščeno DLL se spet naloži samodejno, če uporabite eno od njenih funkcij. Poglejte tudi: Declare

Skladnja:

FreeLibrary (ImeKnjižnice As String)

Parametri:

ImeKnjižnice: Niz z imenom DLL.

Ikona opombe

FreeLibrary lahko sprošča samo knjižnice DLL, naložene med izvajanjem Basica.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub