Ukaz End

Konča proceduro ali blok.

Skladnja:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametri:

Uporabljajte ukaz End kot sledi:

Ukaz

End: Ni potreben, vendar ga lahko uporabite kjerkoli v proceduri, da prekinete izvajanje programa.

End Function: Konča definicijo Function.

End If Označuje konec bloka If...Then...Else.

End Select: Označuje konec bloka Select Case.

End Sub: Konča definicijo Sub.

Primer:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Število od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Število od 6 do 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Večje od 8"

    Case Else

      Print "Izven obsega 1 do 10"

  End Select

End Sub