Ukaz Call

Prenese kontrolo programa na podprogram, funkcijo ali proceduro DLL.

Skladnja:

[Call] Ime [Parametri]

Parametri:

Ime: Ime podprograma, funkcije ali DLL, ki jo želite poklicati.

Parameter: parametri, podani proceduri. Vrsta in število parametrov je odvisno od rutine, ki se izvaja.

Ikona opombe

Ključna beseda je pri klicu procedure neobvezna. Če se funkcijo izvaja kot izraz, moramo njene parametre obdati z oklepaji z izrazu. Če kličemo DLL, ga moramo najprej definirati z ukazom Declare.


Primer:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub