Ukaz While...Wend

Ko program naleti na ukaz While, najprej preizkusi pogoj. Če pogoj ni res, nadaljuje program takoj za ukazom Wend. Če pa je pogoj res, se zanka izvaja do mesta, kjer program naleti na Wend, nakar skoči nazaj na ukaz While. Če je pogoj še vedno res, se zanka ponovno izvede.

Za razliko od Do...Loop ukaza, zanke While...Wend ni mogoče prekiniti z ukazom Exit. While...Wend zanke nikoli ne zapuščajte z GoTo, ker lahko pride do napake med izvajanjem.

Zanka Do...Loop je bolj prilagodljiva kot pa While...Wend.

Skladnja:

While Pogoj [ukazi] Wend

Primer:

Sub PrimerZaWhileWend

Dim sbesedilo As String

Dim iRun As Integer

  sBesedilo ="To je kratko besedilo"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sBesedilo)

    if Mid(sBesedilo,iRun,1 )<> " " then Mid( sBesedilo ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sBesedilo,iRun,1 )) )

    iRun = iRun +1

  wend

  MsgBox sText,0,"Besedilo je kodirano"

End Sub