Ukaz IIf

Vrne enega od obeh rezultatov funkcije, v odvisno od logične vrednosti izračunanega izraza.

Skladnja:

IIf (Izraz, IzrazRes, IzrazNiRes)

Parametri:

Izraz:Poljuben izraz, ki ga želite izračunati. Če ima izraz vrednost Res, vrne funkcija rezultat IzrazRes, v nasprotnem primeru pa IzrazNiRes.

IzrazRes, IzrazNiRes: poljubna izraza, pri čemer bo eden od njiju postal, v odvisnosti od pogoja, , rezultat funkcije.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure