Cela števila

Naslednje funkcije zaokrožajo vrednosti na cela števila.

Funkcija Fix

Vrne celi del numeričnega izraza, s tem da mu odstrani decimalke.

Funkcija Int

Vrne celi del števila.