Operator Mod

Vrne celi ostanek deljenja.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 MOD Izraz2

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat operacije MOD.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite deliti.

Primer:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2,5 ' vrne 0

  Print 10 / 2,5 ' vrne 4

  Print 10 mod 5 ' vrne 0

  Print 10 / 5 ' vrne 2

  Print 5 Mod 10 ' vrne 5

  Print 5 / 10 ' vrne 0,5

End Sub