Operator »/«

Deli dve vrednosti.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 / Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat deljenja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite deliti.

Primer:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub