Operator »+«

Sešteje ali kombinira dva izraza.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 + Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat seštevanja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite sešteti.

Primer:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub