Operator »*«

Zmnoži dve vrednosti.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 * Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat množenja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite zmnožiti.

Primer:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub