Operator »-«

Odšteje dve vrednosti.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 - Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat odštevanja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite odšteti.

Primer:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub