Operator XOR

Izračuna logični ekskluzivni Ali obeh izrazov.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 XOR Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite povezati.

Logični ekskluzivni ali dveh Boolovih izrazov vrne res samo v primeru, če sta izraza med seboj različna.

Operacija po bitih postavi bit, če je ustrezni bit postavljen v enem in samo v enem od obeh argumentov.

Primer:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' vrne 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' vrne -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' vrne -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' vrne 0

  vOut = vB XOR vA ' vrne 2

End Sub