Operator Not

Zanika izraz tako, da invertira vrednosti bitov.

Skladnja:

Rezultat = Not Izraz

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat negacije.

Izraz:Poljuben izraz, ki ga želite zanikati.

Kadar zanikate Boolov izraz, se vrednost Res spremeni v Ni res in vrednost Ni res spremeni v Res.

Pri zanikanju po bitih se vsak posamezni bit obrne.

Primer:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' vrne -11

    vOut = Not(vC > vD) ' vrne -1

    vOut = Not(vB > vA) ' vrne -1

    vOut = Not(vA > vB) ' vrne 0

End Sub