Operator Imp

Izvede logično implikacijo dveh izrazov.

Skladnja:

Rezultat= Izraz1 Imp Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat kombinacije.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite povezati z operatorjem Imp.

Če uporabite operator Imp za Boolova izraza, bo rezultat Ni res samo v primeru, da ima prvi izraz vrednost Res, drugi pa Ni res.

V numeričnih izrazih deluje operator Imp tako, da v rezultatu bit izbriše, če je ustrezni bit v prvem izrazu nastavljen, v drugem izrazu pa ne.

Primer:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C ' vrne -1

  vOut = B > A Imp B > C ' vrne -1

  vOut = A > B Imp B > D ' vrne 0

  vOut = (B > D Imp B > A) ' vrne -1

  vOut = B Imp A ' vrne -1

End Sub