Operator Eqv

Izračuna logično ekvivalenco dveh izrazov.

Skladnja:

Rezultat= Izraz1 Eqv Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat kombinacije.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite povezati.

Pri preizkusu ekvivalence dveh logičnih izrazov je rezultat Res v primeru, če sta oba izraza ali Res ali pa Ni res.

V primerjavi po bitih bo operator Eqv ustrezni bit postavil v primeru, da je bit postavljen v obeh izrazih ali pa v nobenem od njiju.

Primer:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' vrne -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' vrne 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' vrne 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' vrne -1

  vOut = B Eqv A ' vrne -3

End Sub