Funkcija Err

Vrne kodo napake, ki identificira napako, do katere je med izvajanjem programa prišlo.

Skladnja:

Err

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Funkcija Err se uporablja v programskih delih za odelavo napak, z njeno pomočjo se določi napake in ukrepi proti njej.

Primer:

Sub ExampleError

On Error GoTo ErrorHandler REM pripravimo ravnanje ob napaki

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM do napake pride, ker datoteke ni

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Napaka " & err & ": " & error$ + chr(13) + "v vrstici : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Do napake je prišlo ob"

End Sub