Funkcije za obravnavo napakam

Uporabljajte naslednje ukaze in funkcije, da definirati, kako se bo LibreOffice Basic odzival na napake med izvajanjem.

LibreOffice Basic nudi več metod, s katerimi se lahko izognete zaključku programa, če pride do napak med izvajanjem.

Funkcija Erl

Vrne vrstico programa, v kateri je prišlo med izvajanjem do napake.

Funkcija Err

Vrne kodo napake, ki identificira napako, do katere je med izvajanjem programa prišlo.

Funkcija Error

Vrne opis napake na osnovi dane kode napake.

Ukaz On Error GoTo ... Resume

Aktivira rutino za obdelavo napake, potem ko je do napake prišlo, ali pa nadaljuje z izvajanjem programa.