Funkcija Timer

Vrne vrednost, ki pove, koliko sekund je preteklo od polnoči.

Ikona opombe

Definirati morate najprej spremenljivko, s katero boste funkcijo Timer poklicali – definirana mora biti kot »Long«, ker bo sicer vrnjena vrednost vrste Date.


Skladnja:

Timer

Vrnjena vrednost:

Date

Primer:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"sekund od polnoči"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Čas je"

End Sub