Ukaz Time

Ta funkcija vrne trenutni sistemski čas kot niz v obliki »HH:MM:SS«.

Skladnja:

Time

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki vsebuje želeni čas v obliki »HH:MM:SS«.

Primer:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Čas je"

End Sub