Ukaz Date

Vrne trenutni sistemski datum v obliki niza, ali pa datum ponastavi. Oblika datuma je odvisna od vaših krajevnih nastavitev.

Skladnja:

Date ; Date = Text As String

Parametri:

Besedilo: potrebna samo, če želite ponastaviti sistemski datum. V tem primeru mora niz imeti obliko, ki odgovarja obliki datuma, kot jo zahtevajo vaše krajevne nastavitve.

Primer:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Današnji datum je " & Date

End Sub