Sistemski datum in čas

Naslednje funkcije in ukazi nastavljajo ali vračajo sistemski datum in čas.

Ukaz Date

Vrne trenutni sistemski datum v obliki niza, ali pa datum ponastavi. Oblika datuma je odvisna od vaših krajevnih nastavitev.

Funkcija Now

Vrne trenutni sistemski datum in čas kot vrednost Date.

Ukaz Time

Ta funkcija vrne trenutni sistemski čas kot niz v obliki »HH:MM:SS«.

Funkcija Timer

Vrne vrednost, ki pove, koliko sekund je preteklo od polnoči.