Funkcija Year

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne leto datuma.

Skladnja:

Year (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere se izračuna leto.

ta funkcija je nasprotje funkcije DateSerial in vrača leto iz serijskega datuma. Primer izraza:

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

vrne vrednost 1994.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Tekoče leto"

End Sub