Funkcija WeekDay

Vrne vrednost, ki odgovarja dnevu v tednu za serijsko številko datuma, ki sta jo ustvarili funkciji DateSerial ali DateValue.

Skladnja:

WeekDay (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere je mogoče ugotoviti dan v tednu (1-7).

Naslednji primer s pomočjo funkcije WeekDay izračuna iz vnesenega datuma dan v tednu.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' vrni in prikaži dan v tednu

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDan="nedelja"

    Case 2

      sDan="ponedeljek"

    Case 3

      sDan="torek"

    Case 4

      sDan="sreda"

    Case 5

      sDan="četrtek"

    Case 6

      sDan="petek"

    Case 7

      sDan="sobota"

  End Select

  MsgBox "" + sDan,64,"Danes je"

End Sub