Ukaz SetAttr

Nastavi informacijo o atributih imenovane datoteke.

Skladnja:

SetAttr ImeDatoteke As String, Atribut As Integer

Parametri:

ImeDatoteke: Ime datoteke, vključno s potjo, za katero želite preizkusiti atribute. Če poti ne vnesete, bo SetAttr iskal datoteko v trenutni mapi. Uporabite lahko tudi zapis URL.

Atribut: Bitni vzorec, s katerim nastavite ali odstavite želene atribute:

Vrednost

Poimenovana konstanta

Vrednost

Definicija

ATTR_NORMAL

0

Navadne datoteke.

ATTR_READONLY

1

Datoteke samo za branje.

ATTR_HIDDEN

2

Skrita datoteka.


Če posamezne vrednosti povežete z logičnim OR, lahko hkrati nastavite več atributov.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

53 Datoteke ni mogoče najti

70 Dostop zavrnjen

Primer:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error GoTo ErrorHandler ' določite cilj za ErrorHandler

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub