Ukaz Name

Preimenuje obstoječo datoteko ali mapo.

Skladnja:

Name StaroIme As String As NovoIme As String

Parametri:

StaroIme, NovoIme: poljuben niz ali izraz, ki določa ime datoteke, vključno s potjo. Lahko uporabite tudi zapis URL.

Primer:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Datoteka že obstaja"

End If

End

End Sub