Ukaz MkDir

Na podatkovnem mediju ustvari novo mapo.

Skladnja:

MkDir Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki navaja ime in pot mape, ki jo ustvarjate. Uporabite lahko tudi zapis URL.

Če pot ni določena, se mapa ustvari v trenutni mapi.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:

Sub ExampleFileIO

' Primer za funkcije organiziranosti datotek

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sPodMapa1 As String ="Preizkus"

Const sDatoteka2 As String = "Kopija.tmp"

Const sDatoteka3 As String = "Preimenovana.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sPodMapa1,16)="" Then ' Ali mapa obstaja ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sDatoteka,0,"Ustvari mapo"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Trenutna mapa"

  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & FileDateTime( sDatoteka ),0,"Čas nastanka"

  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & FileDateTime( sDatoteka ),0,"Dolžina datoteke"

  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & GetAttr( sDatoteka ),0,"Atributi datoteke"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' preimenuj v isti mapi

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sDatoteka, 0 ) 'Izbriši vse atribute

  MsgBox sDatoteka & Chr(13) & GetAttr( sDatoteka ),0,"Novi atributi datoteke"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' spremeni sistemsko pot v URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' dvopičje za DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function