Ukaz ChDir

Spremeni trenutno mapo ali pogon.

Ikona opozorila

Ta ukaz trenutno ne deluje tako, kot je dokumentirano. Oglejte si to zadevo (v angl.) za več informacij.


Skladnja:

ChDir Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki določa pot mape ali pogon.

Ikona opombe

Če želite samo zamenjati pogon, vnesite črko pogona in dvopičje.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub